Rapport

Praktik på pædagoguddannelsen

I materialet præsenterer vi fire centrale områder, hvor pædagoguddannelsen oplever særlige udfordringer med praktikken. For hvert område identificerer vi udfordringer og opmærksomhedspunkter. Desuden har vi samlet en række cases, der viser, hvordan forskellige institutioner arbejder med konkrete tiltag inden for området.

Udgivelsesår: 2018
Opdragsgiver: EVA
Download