Rapport

Praktik på pædagoguddannelsen

Projektleder

Dina Celia Madsen

Chefkonsulent
+45 3029 0684

I materialet præsenterer vi fire centrale områder, hvor pædagoguddannelsen oplever særlige udfordringer med praktikken. For hvert område identificerer vi udfordringer og opmærksomhedspunkter. Desuden har vi samlet en række cases, der viser, hvordan forskellige institutioner arbejder med konkrete tiltag inden for området.

Udgivelsesår
2018
Opdragsgiver
EVA
Download