TEMA

Professionsuddannelser

Kontakt

Bjarke Tarpgaard Hartkopf

Områdechef
+45 21 79 57 21

EVA har undersøgt, hvem de studerende er på de fire store professionsbacheloruddannelser til sygeplejerske-, socialrådgiver-, lærer- og pædagog. Find vores udgivelser om deres oplevelse af det første år på uddannelsen, årsager til valg og fravalg af uddannelserne og deres oplevelser i praktiktiden.