Notat

En profil af studerende på velfærdsuddannelser

Notatet giver dig et indblik i, hvilke forskelle der er blandt de studerende på velfærdsuddannelser i hhv. Danmarks to største byer (København og Århus) og andre steder. Få indblik i forskelle om bl.a. køn, aldersfordeling og adgangsgrundlag. Notatet tager afsæt i regeringens ambition om større geografisk spredning af velfærdsuddannelserne for at styrke adgangen til uddannelse i hele landet.

Udgivelsesår: 2020
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse