NOTAT

Profilbeskrivelse af lærerstuderende anno 2009

En af de vigtige udfordringer for læreruddannelsen er frafald. I dette notat præsenteres en gennemgang af en spørgeskemaundersøgelse blandt et stort udsnit af lærerstuderende, der startede i 2009. 

Udgivelsesår: 2010
ISBN: (www) 978-87-7958-565-2
Opdragsgiver: Uddannelsesministeriet
Download