Artikel

Nyt projekt skal styrke trivsel og mindske frafald på universiteter

29/09 2023

Danmarks Evalueringsinstitut har fået støtte af Novo Nordisk Fonden til et femårigt projekt, der skal undersøge, hvordan universiteterne i kølvandet på optaget af en mere mangfoldig gruppe af studerende arbejder med at fremme trivsel og gennemførelse for alle studerende.

Universiteterne har over en årrække optaget en stadig bredere og mere mangfoldig gruppe af studerende. Men der mangler en samlet og aktuel viden om, hvordan ledere, undervisere og studerende på universiteterne oplever den udvikling, ligesom der mangler en samlet viden, der kan understøtte universiteternes arbejde med at styrke trivslen og gennemførslen blandt alle studerende. Det vil Danmarks Evalueringsinstitut – EVA i tæt samarbejde med centrale aktører bidrage til med et nyt projekt, der er baseret på midler fra Novo Nordisk Fonden. I alt støtter fonden projektet med 13 millioner kroner.

Projektet begynder i 2024 og over fem år skal det skabe vidensgrundlag og et fælles sprog om de konkrete udfordringer og muligheder, som universitetsuddannelserne har. Særligt vil EVA fokusere på hvordan universiteterne gennem arbejdet med undervisning og studiemiljø kan styrke trivslen og gennemførslen blandt alle studerende.

”Vi ved, at gode studiemiljøer og god undervisning kan skabe social tilknytning og fagligt engagement, der fremmer de studerendes trivsel og gennemførsel. Men vi mangler sammenhængende og aktuel viden om, hvordan vi bedst styrker begge dele. Med dette projekt vil vi i et tæt samarbejde med de centrale aktører både tilvejebringe denne viden og skabe konkrete redskaber, som ledelse, undervisere og studerende på universiteterne kan bruge til videreudvikling,” siger Christina Barfoed-Høj, direktør for Danmarks Evalueringsinstitut – EVA

”Adgang til højt kvalificeret viden og arbejdskraft er et af de vigtigste aktiver for vores samfund. Derfor er det vigtigt, at universiteterne får skabt de bedst mulige læringsmiljøer og -aktiviteter for at kunne fastholde en større og mere mangfoldig studenterpopulation. I Novo Nordisk Fonden er vi glade for at støtte dette femårige projekt, hvor Danmarks Evalueringsinstitut vil afdække, hvad der skaber trivsel og kvalitet på uddannelserne, og på den baggrund udvikle nye, konkrete tiltag med inddragelse af universiteterne,” siger Berith Bjørnholm, Senior Vice President, Education & Outreach, Novo Nordisk Fonden

Projekt i tre faser

Projektet kommer til at forløbe i tre faser. I den første fase vil der ske opsamling og analyse af eksisterende viden og data på området.

I fase 2 bliver der gennemført omfattende undersøgelser blandt ledere, undervisere og studerende på universiteterne inden for de forskellige hovedområder, der skal kortlægge, hvordan de oplever det nuværende studiemiljø og undervisningen, hvad de forstår ved gode studiemiljøer og god undervisning, og hvad der fremmer og hæmmer kvaliteten. Samtidig vil EVA udvikle et måleredskab, der kan måle elementer i gode studiemiljøer og god undervisning, der fremmer trivsel og gennemførsel.

I fase 3 udvikles og afprøves en række arbejdsredskaber og workshopformater, der kan understøtte uddannelsesinstitutionernes arbejde med at videreudvikle undervisning og studiemiljø, som fremmer trivsel og gennemførsel, og hvordan de konkret kan omsætte det til handling.

”Vores ambition med dette projekt er, at vi på et solidt vidensgrundlag når frem til resultater, der kan bidrage til udvikling af undervisning, der understøtter fagligt engagement og social tilknytning for alle studerende, og det vi er meget glade for, at Novo Nordisk Fonden har valgt at støtte,” siger Christina Barfoed-Høj.