RAPPORT

Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling

Universiteterne spiller en afgørende rolle med hensyn til at sikre, at der sker en passende kapacitetsopbygning på professionshøjskolerne til at kunne arbejde med Forsknings- og Udviklings-aktiviteter (FoU). EVA har undersøgt, hvordan professionshøjskoler og universiteter samarbejder  om FoU.

Udgivelsesår: 2017
ISBN: (www) 978-87-7182-029-4
Opdragsgiver: EVA
Download