PROJEKT

Sammenligning af studerende i kvote 1 og kvote 2

Projektleder

Mathias Tolstrup Wester

Seniorkonsulent
+45 35 25 56 75

Hvordan adskiller studerende, der bliver optaget i kvote 1 og kvote 2, sig fra hinanden? Og på hvilke punkter minder de om hinanden? Det undersøger dette projekt, som blandt andet finder frem til, at kvote 2-studerende har lavere frafald på universiteterne end kvote 1-studerende.