RAPPORT

Self-certification

Alle europæiske lande skal gennemføre selv-certificeringsprocesser i de nationale uddannelsessystemer. EVA skulle udforme et koncept for det. Vi har undersøgt, hvordan de danske uddannelsesniveauer og -grader passer til den europæiske kvalifikationsramme.

Udgivelsesår: 2009
ISBN: 978-87-7958-556-0
Opdragsgiver: Videnskabsministeriet
Download