Projekt

Social ulighed og videregående uddannelse

Projektleder

Andreas Pihl Kjærsgård

Konsulent
+45 2299 4798

Der er stadig en betydelig social ulighed i uddannelse i Danmark. Med projektet vil EVA bidrage til forståelsen af baggrunden for og rækkevidden af den fortsatte sociale ulighed i uddannelse i Danmark ved at sætte fokus på nye studerendes uddannelsesforventningerne ved indgangen til de videregående uddannelser.