notat

Sociale forskelle i studerendes uddannelsesforventninger

Notatet svarer på, om der samlet set er forskelle i uddannelsesforventningerne blandt kommende studerende med forskellige sociale baggrunde, og om der er forskelle i uddannelsesforventningerne blandt kommende studerende med samme gymnasiale karaktergennemsnit og forskellige sociale baggrunde. Arbejder du med studievejledning af unge, er der nyttig viden i notatet i relation til vejledning af kommende studerende, der overvejer hvilken type uddannelse, de skal søge ind på.

Udgivelsesår: 2020
ISBN: 978-87-7182-426-1
Opdragsgiver: EVA
Hent udgivelse