RAPPORT

Den sociale profil i optagesystemet

EVA har undersøgt, hvordan sammenhængen er mellem universitetsstuderendes sociale baggrund og deres gymnasiekarakterer. Og hvad betyder brugen af karakterer som optagekriterium for optagesystemets sociale profil.

Udgivelsesår: 2015
ISBN: 978-87-7958-888-2
Opdragsgiver: EVA
Download