RAPPORT

Socialrådgiveruddannelsen - en arbejdsmarkeds-undersøgelse

Den offentlige forvaltning gennemgår store forandringer, som har indflydelse på socialrådgivernes arbejdsfelt. EVA har undersøgt, i hvilken grad socialrådgiveruddannelsen giver de studerende de fornødne kvalifikationer til at kunne løse deres opgaver.

Udgivelsesår: 2010
ISBN: (www) 978-87-7958-575-1
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download