Redskab

Spørgeskema til måling af undervisningskvalitet på de videregående uddannelser

Vil I blive klogere på kvaliteten af jeres uddannelse? Danmarks Evalueringsinstitut har udviklet og valideret et spørgeskema, der måler de studerendes oplevelse af syv centrale aspekter af undervisning. Fem aspekter vedrører undervisningen/underviserne, mens to aspekter vedrører den feedback, de studerende modtager fra underviserne.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: 978-87-7182-480-3
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse