NOTAT

Status på den nye pædagoguddannelse

Hvordan vurderer studerende og undervisere den nye pædagoguddannelse, og hvor motiverede er de nyoptagne pædagogstuderende? Hvordan har pædagoguddannelsens studenterpopulation udviklet sig, og hvilken betydning har gymnasiale karakterer for frafald på pædagoguddannelsen. Dette notat sammenfatter resultaterne af fire analyser af den nye pædagoguddannelse.

Udgivelsesår: 2016
ISBN: (www) 978-87-7958-980-3
Opdragsgiver: EVA
Download