EVA undersøger

Det stigende optag af studerende på videregående uddannelser

Projektleder

Bjarke Tarpgaard Hartkopf

Chefkonsulent
+45 21 79 57 21

Find vores udgivelser om, hvordan det stigende antal studerende, der de senere år er optaget på de videregående uddannelser, fordeler sig på de enkelte uddannelsesinstitutioner, og hvordan de studerende fordeler sig med hensyn til eksamenskvotient, forældres uddannelse og indkomst.