RAPPORT

Strategier for viden. Første delrapport om videngrundlag og videnomsætning

Professionshøjskoler og erhvervsakademier har siden 2008 haft til opgave at arbejde med at indsamle, producere og omsætte ny viden inden for deres felter. EVA har undersøgt begreberne erhvervs- og professionsbasering og udviklingsbasering. Rapportens titel sigter til videnstrategier på tre forskellige niveauer: det politiske niveau, sektorniveauet og institutionsniveauet.

Udgivelsesår: 2012
ISBN: 978-87-7958-672-7
Opdragsgiver: EVA
Download
Bestil i trykt format hos Stibo Complete