NOTAT

Studenterpopulationens udvikling på pædagoguddannelsen 2004-14

Hvordan har pædagoguddannelses studenterpopulationen udviklet sig i perioden 2000-14? Det ser dette notat nærmere på. Analysen er en ud af fire analyser med fokus på den nye pædagoguddannelse.

Udgivelsesår: 2016
ISBN: (www) 978-87-7958-982-7
Opdragsgiver: EVA
Download