NOTAT

Mange studerende oplever at stå i en udsat situation ved studiestart

Projektleder

Bjarke Tarpgaard Hartkopf

Seniorkonsulent
+45 2179 5721

Studiestartsperioden kan være en turbulent overgang til et selvstændigt voksenliv. Notatet giver et indblik i, hvordan en generation af unge oplever overgangen til studietiden. 

Udgivelsesår
2017
Opdragsgiver
EVA
Download