NOTAT

Mange studerende oplever at stå i en udsat situation ved studiestart

Studiestartsperioden kan være en turbulent overgang til et selvstændigt voksenliv. Notatet giver et indblik i, hvordan en generation af unge oplever overgangen til studietiden. 

Udgivelsesår: 2017
Opdragsgiver: EVA
Download