ARTIKEL

Studerende på CBS har mere og mere fokus på eksamen

20/02 2018

En ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at lidt mere end hver tredje nyoptagne på CBS orienterer sig direkte mod eksamen i deres studier. Det bekymrer ikke Charlotte Rønhof, underdirektør i Dansk Industri. Studiechef på CBS Rie Snekkerup vil dog arbejde for en studiekultur med mere fokus på læring og mindre på præstation

Er det noget, vi skal kunne til eksamen? Studerende, der læser på en videregående uddannelse, er som oftest interesserede i at klare sig godt til eksamen. For 19 procent af de nyoptagne studerende på landets videregående uddannelser har eksamen dog fået så stor betydning, at de ikke ser nogen grund til at lære andet end, hvad eksamen kræver. På Copenhagen Business School, CBS, gælder det for hele 35 procent. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, som konsulent Lars Dyrby Andersen står bag.

”At mere end hver tredje studerende på CBS har et snævert fokus på eksamen betyder, at rigtig mange risikerer ikke at få optimalt udbytte af deres uddannelse,” siger Lars Dyrby Andersen.

Han mener, at det giver anledning til at stille spørgsmål om CBS-studerendes forhold til deres uddannelse og læring, når antallet af nye studerende, der orienterer sig efter eksamen, er så meget højere på CBS end på landets øvrige uddannelser.

”En universitetsuddannelse er et individuelt dannelsesforløb, der ikke kan sidestilles med gymnasiet, og som kræver et bredere fokus end blot hvad man skal kunne til eksamen.”

Det har de studerende sagt

I EVAs undersøgelse blev de studerende spurgt: 

”Hvor enig er du i følgende udsagn: Jeg ser ingen grund til at lære noget, jeg ikke skal kunne til eksamen?”

På Copenhagen Business School, CBS, ser fordelingen af svarene sådan ud: 9 % er i høj grad enige, 26 % er i nogen grad enige, 43% er i mindre grad enige og 22 % er slet ikke enige

På alle videregående uddannelser i Danmark ser fordelingen af svarene sådan ud:  3 % er i høj grad enige, 16 % i nogen grad, 47 % i mindre grad og 34 % slet ikke.

Analysen er sket ud fra spørgeskemadata fra 7513 studerende, der blev optaget på en videregående uddannelse i 2016.

Rie Snekkerup, der er studiechef på CBS, er enig i, at antallet af studerende, der orienterer deres studier direkte efter eksamen er højt, men hun er ikke overrasket. Resultatet understøtter en tendens, som hun selv har iagttaget over de seneste år: Nye studerende har større og større fokus på deres eksamener. Og hun har også et bud på, hvorfor eksamen fylder så meget på netop CBS:

”For det første er vi en business school, der tiltrækker studerende, der er målrettede og rationelle. For det andet kræver de fleste af vores uddannelser højere og højere karaktergennemsnit, så vi optager unge mennesker, der er dygtige til at gå til eksamen og få høje karakterer. Det betyder, at mange også går målrettet efter at klare sig så godt som muligt til eksamen på deres studie,” siger hun. 

Hun ser flere fordele ved, at studerende orienterer sig efter eksamenskrav. Det betyder blandt andet, at de er effektive og har tillid til, at universitetet har nogle fornuftige læringsmål. Men hun ser også en mulig slagside, nemlig at de samme studerende kommer til at se på læring som instrumentel:

”På CBS vil vi også gerne uddanne entreprenører og honorere innovation. Hvis der bliver for snævert et fokus på at rationalisere sin studieindsats mod eksamen og læringsmål, hvor skal nyskabelsen så komme fra? At uddanne sig på et universitet handler også om at gå ned af nogle veje, som måske ikke fører til et eksamensmål, men som du alligevel blev klogere af. Det skal der også være plads til hos nye studerende på CBS,” siger Rie Snekkerup.

Derfor har hun været med til at planlægge projektet ”Større fokus på læring, mindre fokus på præstation”. Fra sommeren 2018 går nye studerende på HA(psyk.) på CBS igennem første år uden karakterer. Håbet er at skabe en studiekultur, hvor balancen mellem præstationer og læring ændres, så der bliver mere fokus på læring.

Det er et initiativ, som Jeppe Ask Tofteskov, formand for CBS Students, sætter pris på. Han er enig med Rie Snekkerup i, at hans medstuderende kan have tendens til at fokusere meget på præstationer og karakterer:

”Når en tredjedel af de nye studerende orienterer sig mod eksamen i deres studier, betyder det dels, at den faglige fordybelse kan ryge i svinget, og dels at studiekulturen kan blive for konkurrencepræget. Vi har allerede set nogle få eksempler på, at studerende bliver mere fjender end studiekammerater, når karakterer og eksamen får for meget fokus,” siger Jeppe Ask Tofteskov.

Han mener til gengæld ikke, at undersøgelsen siger noget om studieindsatsen. Hans erfaring er, at mange af hans medstuderende skriver opgaver om virksomhedscases til eksamen og knokler på deres studiejobs.

”Mange af os prioriterer simpelt hen at sætte vi vores viden i spil i virkeligheden,” siger Jeppe Tofteskov.

Charlotte Rønhof, underdirektør i Dansk Industri mener ikke, at undersøgelsens resultat nødvendigvis peger på et problem med studiekulturen på CBS. Hun hæfter sig ved, at 65 procent af de studerende på CBS svarer, at de faktisk prioriterer at lære noget, der ligger ud over eksamen, og hun påpeger, at der kan være gode grunde til, at 35 procent fokuserer målrettet på eksamenskravene. Fx mener hun, at det fag, man læser, også er med til at bestemme, hvordan man opfatter læring:

”Nogle studier er mere professionsrettede end andre. Hvis du læser litteraturvidenskab på Københavns Universitet ved du, at pensum kun er en begrænset mængde af den litteratur, der eksisterer, og så er det nok en god ide at læse ud over pensum. Læser du HA (mat.) eller HA (jur.) på CBS kan du sagtens orientere dig mod pensum og eksamen, hvis du i øvrigt er opmærksom på at bruge din viden aktivt, fx på et studiejob. I de fleste jobs er du jo også nødt til at optimere, hvordan du bruger dine arbejdstimer,” siger hun.

Hun understreger, at det er op til universiteter og undervisere at sørge for, at pensum og eksamenskrav er på et sådant niveau, at de kan udfordre alle studerende.

”Så længe man får afprøvet de vigtige ting og også gerne kommer lidt ud i hjørnerne til en eksamen, er det ikke bekymrende, hvis man optimerer sin indsats på studiet. Hvis man på studierne er bekymret, må man løfte barren og måske se på undervisningsformen,” siger Charlotte Rønhof.

Rie Snekkerup er enig i, at universitetet har ansvar for at sætte kravene til eksamen højt nok for at sikre, at også de studerende, der orienterer sig rent efter læringsmålene, lærer det, de skal. For hende er den store udfordring dog den holdning, nogle af de studerende har til deres studier:

”Hvis de unge kun orienterer sig mod eksamenskravene, hvor brede de end er, kan det være problematisk. Derfor mener jeg, at vi skal tage fat i studiekulturen og rykke fokus fra eksamen til læring,” siger Rie Snekkerup.