Artikel

Studerende på små uddannelser har en tættere relation til deres undervisere

20/04 2022

Studerende på små udbud af uddannelser oplever i højere grad, at deres undervisere ved, hvem de er, end studerende på store uddannelser.

Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), der afdækker, hvordan studerende på uddannelsessteder af forskellige størrelser oplever studiemiljøet på deres uddannelse.

Undersøgelsen indikerer, at studerende på små uddannelser (med under 60 studerende på et udbud) har visse fordele frem for studerende på store udbud af uddannelser (med over 120 studerende på et udbud). For de studerende på små udbud har også i højere grad adgang til de studiepladser, de har brug for, og adgang til grupperum, når der er brug for dem.

”Flere studerende på små udbud oplever at være et kendt ansigt for underviserne, og de oplever gennemsnitligt en lidt større imødekommenhed og tilgængelighed fra undervisernes side end studerende på store udbud,” siger chefkonsulent Bella Marckman, der står bag tre nye rapporter om studiemiljø fra EVA.

Lettere med tæt relation på små udbud

Den tættere relation til underviseren er nemmere at opnå på små udbud, kommenterer Bella Marckmann, og det kan have positive gevinster for de studerende.

”Det at have meningsfulde relationer til sin underviser og sine medstuderende er rigtigt vigtigt for de studerendes trivsel, og det kan styrke tilhørsforholdet til uddannelsen og mindske de studerendes risiko for frafald. Dér kan små udbud af uddannelser nok nyde godt af en ’landsbyeffekt’, hvor der er bedre muligheder for social kontakt mellem underviser og medstuderende,” kommenterer Bella Marckmann.

Hun tilføjer, at et lille udbud i sig selv ikke er garanti for et godt studiemiljø

”Vi ved fra tidligere undersøgelser, at små forsknings- og videnmiljøer kan være sårbare, bl.a. fordi den faglige dybde og bredde afhænger af ganske få undervisere,” siger Bella Marckmann.

Universitetsstuderende oplever mindre social tilknytning

Der er ikke helt samme forskel på små og store udbud, når det kommer til, hvor tæt en relation de studerende oplever, at de har til deres medstuderende.

Undersøgelsen viser godt nok, at på universiteterne oplever studerende på små udbud en højere grad af samarbejde og social tilknytning til medstuderende end studerende på store udbud.

Men på professionshøjskoler og erhvervsakademier forholder det sig omvendt. Her er den sociale tilknytning størst på store udbud:

”Det tyder på, at disse uddannelser har bedre held med at skabe fællesskaber i den store gruppe af studerende. Vi ved også, at fx holdundervisning er mere udbredt på disse uddannelser sammenlignet med universiteterne, som i høj grad har årgangsforelæsninger,” siger Bella Marckmann.

 

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på spørgeskemadata fra EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser. Populationen omfatter førsteårsstuderende fra samtlige videregående uddannelser, der optog studerende via Den Koordinerede Tilmelding (KOT) i sommeren 2019. Ca. 11.000 førsteårsstuderende har besvaret EVA’s survey i marts måned 2020.