Projekt

Studerende på velfærdsuddannelser

Kontakt

Mathias Tolstrup Wester

Administrationschef
+45 35 25 56 75

Hvem rekrutterer velfærdsuddannelserne? EVA ser nærmere på, hvem de studerende er på de fire store velfærdsuddannelser (sygeplejerske-, socialrådgiver-, lærer- og pædagoguddannelserne). Vi undersøger bla., hvilke forskelle der er i sammensætningen af de studerende mellem uddannelsesudbud i hhv. land og storby, og hvad de studerendes adgangsgrundlag betyder for deres frafald og beskæftigelse.