Notat

Studerende med størst behov deltager mindst i undervisning i studieteknik

Denne minianalyse ser nærmere på de studerendes deltagelse i undervisning i studieteknik i løbet af den første tid på studiet.

Udgivelsesår: 2018
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Download