Notat

Studerendes boligforhold & frafald

Hvert år står mange tusinde studerende i bolignød, når de flytter til en ny by for at begynde på studiet. Spørgsmålet om, hvorvidt der er gode nok boligforhold til de mange nye studerende, er da også et tilbagevende diskussionsemne ved studiestart. Men hvilken betydning har bolig-forholdene egentlig for de studerendes frafaldssandsynlighed? Det spørgsmål forsøger vi at svare på i dette notat.

Udgivelsesår: 2019
ISBN: (www) 978-87-7182-283-0
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse