NOTAT

Studerendes oplevelse af feedback på videregående uddannelser

Denne minianalyse ser nærmere på, hvordan studerende oplever feedback på videregående uddannelser. De studerende er bl.a. blevet spurgt, om deres undervisere er tydelige omkring styrker og svagheder i feedbacken, og om den feedback, de får fra underviseren, hjælper dem til at opnå et højere fagligt niveau. Analysen bygger på spørgeskemasvar indsamlet i marts 2019 blandt samtlige studerende, der blev optaget via KOT på en videregående uddannelse i sommeren 2018.

Udgivelsesår: 2021
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse