NOTAT

Studerendes oplevelse af online undervisning på første semester

2020 blev året, hvor en stor portion af undervisningen rykkede ud af uddannelsesinstitutionerne og hjem i studieboligerne. Men hvad synes de nye studerende om at modtage online undervisning? EVA har spurgt 10.500 nystartede studerende i efteråret 2020 og samlet de væsentligste besvarelser i notatet her. Notatet indeholder også en kortlægning af, hvor mange der modtog online undervisning på første semester.

Udgivelsesår: 2020
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent notat