NOTAT

Studerendes oplevelser af introforløbet under COVID-19

Mange nye studerende fandt introduktionsforløbene mangelfulde i 2020. Dette notat sammenligner de studerendes oplevelser af introduktionsforløbene i efteråret 2020 med forløbene i 2017. Notatet viser bl.a., at flere nystartede studerende var utilfredse med det sociale og det faglige indhold i 2020, og flere oplevede, at det var svært at lære deres medstuderende at kende. 

Udgivelsesår: 2021
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse