PROJEKT

Studerendes oplevelser af det sociale i studiestarten

Kontakt

Andreas Pihl Kjærsgård

Seniorkonsulent
+45 22 99 47 98

Dette projekt undersøger, hvordan nye studerende på professionshøjskoler og erhvervsakademier oplever studiestarten. Projektet finder frem til fire forskellige typer af studerende, der deltager i de sociale fællesskaber på forskellige måder. Undersøgelsen er bl.a. tænkt som et biddrag til uddannelsesinstitutionernes planlægning af sociale aktiviteter i studiestarten.