Rapport

Studerendes oplevelser af studiemiljøet på de videregående uddannelser

Rapporten præsenterer resultaterne af en undersøgelse af førsteårsstuderendes oplevelser af aspekter af det fysiske og sociale studiemiljø på videregående uddannelser - fx relationer til undervisere og medstuderende, tilgængelighed af faciliteter etc. 

Udgivelsesår: 2022
ISBN: ISBN (www) 978-87-7182-613-5
Hent udgivelse