Minianalyse

Studerendes sabbatår

I denne minianalyse kortlægger Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), hvor mange af de studerende på de videregående uddannelser som har taget sabbatår. Desuden ser vi nærmere på de studerendes begrundelse for at have taget sabbatår, samt hvad de foretog sig i løbet af sabbatperioden.

Udgivelsesår: 2019
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse