Projekt

Studerendes sabbatår

Sabbatår betegner perioden, fra gymnasiet er gennemført, til man påbegynder en videregående uddannelse.  I følge en tidligere undersøgelse kan sabbatår være en gevinst, fordi studenter, som venter lidt med at starte på en videregående uddannelse, har mindre risiko for at falde fra. Danmarks Evalueringsinstitut har spurgt de studerende, hvorfor de tog sabbatår, og hvad de foretog sig i løbet af sabbatperioden.