Inspirationskatalog

Studieintensitet på videregående uddannelser

Gode eksempler på videregående uddannelsers arbejde med studieintensitet. Inspiration til studieledere, undervisere og andre medarbejdere på de videregående uddannelser, der vil styrke studieintensiteten.

Udgivelsesår: 2020
ISBN: 978-87-93706-75-0
Opdragsgiver: Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Hent udgivelse