TEMA

Studieliv under COVID-19

Ekspert

Bjarke Tarpgaard Hartkopf

Områdechef
+45 21 79 57 21

Her finder du EVA's rapporter og artikler om de studerendes trivsel under COVID-19-pandemien. EVA har bl.a. undersøgt, hvordan førsteårsstuderende oplevede hjemsendelsen, introforløbene og onlineundervisningen.

»Den sociale del af studielivet – særligt i begyndelsen – betyder enormt meget for de studerendes trivsel. Tidligere undersøgelser har bl.a. vist, at der er en stærk sammenhæng mellem de studerendes niveau af social tilknytning og risikoen for frafald.

Mathias Tolstrup Wester, seniorkonsulent hos EVA