Projekt

Studiemiljøet på videregående uddannelser

Projektleder

Bella Marckmann

Chefkonsulent
+45 35 25 46 43

Forskning peger på, at studiemiljøet på uddannelsesinstitutionerne er en vigtig forudsætning for et højt læringsudbytte, studentertrivsel og fastholdelse, og at studiemiljøet har en socialiserende virkning på de studerende og dermed påvirker deres opbygning af identitet og tilegnelse af værdier. Derfor er studiemiljøets karakter ikke blot af betydning for de studerendes trivsel og faglige udvikling, mens de går på uddannelsen, men også for, hvilke studerende der kommer ud på den anden side. I denne undersøgelse har EVA set på forskellige aspekter ved studiemiljøet. 

Læs artiklerne om undersøgelsen
Læs rapporterne fra undersøgelsen