Rapport

Studierelaterede følelser på videregående uddannelser

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) ønsker at bidrage med viden om de studerendes trivsel. Denne rapport sætter fokus på, hvordan vi kan belyse et nyt perspektiv på de studerendes trivsel, nemlig hvordan man kan måle og belyse de studerendes følelser i relation til studiet. Med denne undersøgelse supplerer vi debatten om trivsel på de videregående uddannelser med en udvidet forståelse af de studerendes følelser i relation til deres studieliv.

Udgivelsesår: 2019
ISBN: (www) 978-87-7182-331-8
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse