RAPPORT

Studiestartens betydning for frafaldet på videregående uddannelser

Studiestarten har, viser forskning, meget stor indflydelse på, om de studerende dropper ud. Rapporten giver uddannelsesinstitutioner viden om, præcist hvilke aspekter ved studiestarten der påvirker frafaldet mest.

Udgivelsesår: 2017
ISBN: ISBN (www) 978-87-7182-041-6
Opdragsgiver: EVA
Download