Pressemeddelelse

Studievalg efter faglig interesse mindsker risikoen for frafald

24/06 2019

Tusindvis af unge skal om kort tid vælge, hvilket studie de ønsker at starte på efter sommerferien. De, der vælger ud fra faglig interesse, er i markant mindre risiko for at falde fra, viser ny analyse fra Danmarks Evalueringsinstitut.

Unges studievalg har stor indflydelse på deres uddannelsesforløb og videre liv, og mange oplever derfor studievalget som en stor beslutning, der er svær at træffe. En analyse af sammenhænge mellem unges begrundelser for studievalg og risikoen for frafald på de videregående uddannelser lavet af EVA, peger på, at nogle begrundelser har indflydelse på, om studerende bliver på uddannelsen i løbet af det første studieår.

Studievalg efter faglig interesse beskytter mod frafald

Unge, som vælger studie på baggrund af faglig interesse, har seks procentpoint lavere risiko for at falde fra deres uddannelse i løbet af det første studieår sammenlignet med unge, som i mindre grad angiver faglig interesse som begrundelse for deres studievalg. Vælger de unge derimod studie for at gøre familien glad og stolt, har de to procentpoint større risiko for at falde fra i løbet af det første år på uddannelsen.

Analysen viser også, at unge, der vælger studie ud fra faglig interesse, både er mere afklarede med deres studievalg og mere motiverede for at starte på deres uddannelse, sammenlignet med unge, der i mindre grad begrunder deres studievalg med faglig interesse.

”Resultaterne bekræfter, at det kan være en god idé for studievejledere og andre, der vejleder unge, at råde dem til at få afklaret, hvilke faglige interesser de har samt hvilke studier, der matcher interesserne, så de undgår at vælge studie efter, hvad der tilfredsstiller andres ønsker eller behov,” forklarer Andreas Pihl Kjærsgård, der er konsulent ved Danmarks Evalueringsinstitut.  

Analysen viser desuden, at unge, som ikke vælger studie efter faglig interesse eller vælger studie ud fra ønsket om at gøre deres familie glad og stolt, ofte har et lavere karaktergennemsnit fra deres ungdomsuddannelse samt tendenser til at være mindre afklarede med deres studievalg og mindre motiverede for at starte på uddannelsen.

”Det giver dem dårligere forudsætninger for at forfølge deres faglige interesse, når de skal vælge studie, og derfor er rådet altså ikke lige nemt at følge for alle unge,” fortæller Andreas Pihl Kjærsgård og opfordrer til, at man har blik for denne gruppe af unge.

Når de unge vælger studie, skal de både tænke på livet under og efter studiet

Langt de fleste begrundelser for studievalg kan ikke relateres til risikoen for frafald. Vælger unge fx studie ud fra et ønske om en høj indkomst, prestige eller at blive en mere dannet og vidende person, er der ikke noget, der tyder på, at det vil påvirke risikoen for, at de falder fra i løbet af det første år på studiet. Analysen indikerer altså, at de unge – med nogle vigtige undtagelser – kan vælge studie ud fra de begrundelser, de ønsker, uden at det medfører en øget frafaldsrisiko. Det betyder dog ikke, at det er ligegyldigt, hvad der er begrundelserne for studievalget, forklarer Andreas Pihl Kjærsgård.

”Det er fx oplagt, at unge, der vælger studie med tanke på beskæftigelsesmulighederne, vil have lettere ved at komme i arbejde efter endt studie, sammenlignet med andre unge, og det har jo betydning for deres karriere og videre liv,” siger Andreas Pihl Kjærsgård.

De forskellige begrundelser for studievalg

Udgangspunktet for analyserne i notatet er unges svar på spørgsmålet om deres begrundelser for at søge ind på den uddannelse, de netop er blevet optaget på.

Spørgsmålet lyder:

”I hvilken grad var følgende forhold afgørende for din beslutning om at søge ind på den uddannelse, du er blevet optaget på?”

For hver af de ti mulige studievalgsbegrundelser har de unge kunnet give et af følgende fem mulige svar: [Slet ikke; I mindre grad, I nogen grad; I høj grad; I meget høj grad].

De ti begrundelser for studievalget, vi spørger ind til, er:

  1. Min faglige interesse for uddannelsen
  2. Det sociale miljø på uddannelsen
  3. Den geografiske placering af uddannelsen
  4. Jeg ønskede at blive en mere dannet/vidende person
  5. Jeg ville gøre min familie glad og stolt
  6. Jeg blev anbefalet uddannelsen af en bekendt
  7. Prestige forbundet med uddannelsen
  8. Gode beskæftigelsesmuligheder
  9. Høj indkomst
  10. Jeg ønskede at øge mine chancer for senere at komme ind på en anden uddannelse