Notat

Studievalgsmønstrene på erhvervsakademiuddannelserne

Notatet bidrager med viden om studievalgsmønstre på erhvervsakademiuddannelserne. EVA undersøger, i hvilken grad forskellige typer studerende på erhvervsakademi-uddannelserne har søgt om optagelse på uddannelser inden for samme kommune eller samme landsdel, og hvordan forskellige typer ansøgere fordeler sig geografisk, uddannelsesmæssigt og på baggrundskarakteristika. 

Udgivelsesår: 2020
ISBN: (www) 978-87-7182-434-6
Opdragsgiver: Danske Erhvervsakademier
Hent udgivelse