INSPIRATIONSKATALOG

Styrk de studerendes udbytte

Kontakt

Dina Celia Madsen

Områdechef
+45 3029 0684

Få inspiration til de greb og metoder, I som uddannelsesinstitutioner kan gøre brug af for at øge studieintensiteten hos de studerende. Kataloget henvender sig til studieledere, uddannelsesledere og andre med et mere overordnet ansvar for tilrettelæggelse af undervisningen på de videregående uddannelser. 

Udgivelsesår
2016
ISBN
978-87-7958-906-3
Opdragsgiver
EVA
Bestil i trykt format hos Rosendahl-Schultz
Download