RAPPORT

Det svære uddannelsesvalg

EVA har undersøgt, hvilke valg gymnasieelever træffer i løbet af deres gymnasietid med henblik på videregående uddannelse, og hvilket kendskab og syn har de på optagesystemet.

Udgivelsesår: 2015
ISBN: (www) 978-87-7958-853-0
Opdragsgiver: EVA
Download