RAPPORT

Det svære uddannelsesvalg

Projektleder

Bjarke Tarpgaard Hartkopf

Seniorkonsulent
+45 2179 5721

EVA har undersøgt, hvilke valg gymnasieelever træffer i løbet af deres gymnasietid med henblik på videregående uddannelse? Og hvilket kendskab og syn har de på optagesystemet?

Udgivelsesår
2015
ISBN
(www) 978-87-7958-853-0
Opdragsgiver
EVA
Download