RAPPORT

Tænk på tværs i forskning og uddannelse

Tværdisciplinaritet er højt på dagsordenen i international sammenhæng. Også i Danmark er der et begyndende fokus på værdien i at tænke på tværs i forskning og uddannelse. Rapporten ønsker at belyse, hvor langt der i virkeligheden er fra de politiske visioner til konkrete initiativer og handling, hvor forskere, studerende og virksomheder samarbejder på tværs af traditionelle og etablerede områder.

Udgivelsesår: 2008
ISBN: 9788790772109
Opdragsgiver: DEA og Forum for Business Education, FBE.
Anden information: EVA har bidraget til rapporten, der er udgivet af DEA og Forum for Business Education, FBE.
Download