Notat

Hvorfor takker kommende studerende nej til en studieplads?

I 2018 takkede 10 % af de 64.937 personer, der blev tilbudt en studieplads, nej. Notatet forklarer, hvad der ligger til grund for, at ansøgerne afslår studiepladserne - fx at de satser på at komme ind på en anden uddannelse, at de hellere vil arbejde osv.

Udgivelsesår: 2020
Hent udgivelse