KONFRENCE-PAPERS

The use of Representatives from Working Life in Quality Assurance of Higher Education

Dette paper beskriver forskelle og ligheder samt forslag til god praksis i arbejdet med at inkludere repræsentanter fra erhvervslivet i kvalitetssikringen af videregående uddannelser.

Udgivelsesår: 2011
Opdragsgiver: EVA
Download