RAPPORT

Transforming Tradition - International Benchmarking of the Royal Danish Academy

EVA har gennemført en international benchmarking af skolen. Et internationalt ekspertpanel har set på styrker og svagheder ved Arkitektskolens uddannelser, og panelet har vurderet kvaliteten af uddannelserne med udgangspunkt i kriterier baseret på panelets internationale erfaringer.

Udgivelsesår: 2006
ISBN: 87-7958-265-6
Opdragsgiver: Kunstakademiets Arkitekstskole
Download