NOTAT

Trivsel blandt førsteårsstuderende under hjemsendelsen i foråret 2021

Den lange hjemsendelse i vinteren 2020/2021 har været en ekstrem situation for de studerende på landets videregående uddannelser. Ikke mindst for nye studerende. I dette notat har EVA spurgt førsteårsstuderende, der startede i efteråret 2020, hvordan de har det på studiet i foråret 2021. Svarene sammenholdes med spørgeskemasvar fra tidligere år for at se forskellen på studietrivslen i en tid med og uden Covid-19.

Udgivelsesår: 2021
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse