NOTAT

Trivsel blandt nye studerende i 2020

Coronasituationen har udfordret de studerendes trivsel. Det viser dette notat, som sammenligner trivslen blandt nystartede studerende i efteråret 2020 med trivslen i 2017. Notatet viser bl.a., at der var flere nye studerende, som var ensomme, og flere som overvejede at droppe ud af uddannelsen i 2020. 

Udgivelsesår: 2021
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse