FOLDER

Tværgående evalueringer. Viden og udvikling til de videregående uddannelser

Uddannelsesministeren har foreslået at udfase det aktuelle system med akkrediteringer på uddannelsesniveau til fordel for et nyt system med akkreditering på institutionsniveau. EVA beskriver forskellige typer af evalueringer og illustrerer, hvordan evalueringer kan understøtte uddannelsesinstitutioners eget arbejde med at udvikle kvaliteten af deres uddannelser.

Udgivelsesår: 2012
ISBN: 978-87-7958-679-6
Opdragsgiver: EVA
Download