TVÆRSNIT

Tværsnit af de maritime professionsbacheloruddannelser

EVA formidler den viden, som vi har fået om de maritime professionsbacheloruddannelser i løbet af akkrediteringsprocessen 2010. Vi har også stillet skarpt på, hvordan den nu afsluttede akkrediteringsproces har forløbet.

Udgivelsesår: 2010
ISBN: 978-87-7958-593-5
Opdragsgiver: Søfartsstyrelsen
Download