RAPPORT

Tysk på universitetet: evaluering af de humanistiske tyskuddannelser

Rapporten belyser tyskuddannelsernes aktuelle kvalitet i forhold til dimittendernes slutkompetencer og arbejdsmarkedstilknytning.

Udgivelsesår: 2003
ISBN: 87-7958-118-8
Download