Projekt

Uddannelse som middel mod at ende på offentlig forsørgelse

Kontakt

Bjarke Tarpgaard Hartkopf

Områdechef
+45 21 79 57 21

For de videregående uddannelser er målsætningen, at 50 % af de 30-årige skal have afsluttet en videregående uddannelse. En af de vægtige begrundelser er, at uddannelse kvalificerer unge til at indgå på arbejdsmarkedet, hvorfor uddannelse også formodes at mindske sandsynligheden for at modtage offentlig forsørgelse.