Rapport

Udvikling i optaget

Dette notat undersøger udviklingen i optaget på de videregående uddannelser i perioden 2004-17. Det ser desuden nærmere på, hvordan fordelingen af optaget på tværs af sektorer og på tværs af institutioner inden for de forskellige sektorer har udviklet sig. Notatet følger op på en række tidligere notater om udviklingen i optaget på de videregående uddannelser. Formålet med dette notat er at opdatere den eksisterende viden om, hvordan optaget har udviklet sig, siden Danmarks Evalueringsinstitut sidst kortlagde det i 2015.

Udgivelsesår: 2018
ISBN: (www) 978-87-7182-181-9
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Download